Tin Tức

Danh sách các thí sinh bị sai hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 năm 2015 khi nộp qua đường bưu điện

Yêu cầu các thí sinh gửi lại cho Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt để cập nhật thông tin xét tuyển.

DANH SÁCH THÍ SINH SAI HỒ SƠ
STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN LÝ DO
1 043001908 Nông Thị Quỳnh Như Thí sinh thi tại cụm thi Sở GD&ĐT, không xét tuyển
2 TDL006224 Nông Thị Hường Thí sinh không đủ điểm xét tuyển đại học
3 TDL011531 Trịnh Thị Phượng Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
4 TSN019630 KSƠR HỜ TY Không đủ điểm xét tuyển
5 TDL017538 KATƠR THỊ ƯỚT Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
6 TTN004432 Đặng Thị Hồng Hà Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
7 HDT006694 Lê Thị Hà Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
8 HVN000316 Nguyễn Hải Anh Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
9 DHU011418 Nguyễn Vũ Nam Linh Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
10 DCT005866 Phạm Thị Ngọc Linh Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
11 DTT015557 Đào Đức Trim Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
12 TDL001396 K' CHIN Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
13 TTN022145 Đỗ Ngọc Tuyết Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
14 TDL009713 ƯU PAM KA NGUYỆT Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
15 TSN006770 Nguyễn Thành Khang Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
16 DTT002119 Nguyễn Thị Xuân Duyên Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
17 TDL004749 KƠ SA K' HOA Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
18 DQN027418 Hồ Phước Uyên Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
19 TSN001652 Võ Thị Bích Dâng Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
20 HDT009670 Nguyễn Thị Hoan Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
21 TDL011637 Trần Nhật Quang Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
22 TDL009709 KA NGUYẾT Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
23 TDL003589 KA HẠ Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
24 TTN016037 Y SANG Ê CĂM Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
25 TDV022134 Hoàng Thị Nhi Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
26 043002347 Trịnh Viết Tân Thí sinh thi tại cụm thi Sở GD&ĐT, không xét tuyển
27 TTN013109 Dương Phúc Nhân Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
28 TTN007856 Nguyễn Thị Diệu Huyền Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
29 NLS005521 Nguyễn Đình Khiêm Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
30 NLS011073 Nguyễn Thị Hòai Thanh Thí sinh không đủ điểm xét tuyển đại học
31 TDV031518 Tô Thị Kim Tiến Thí sinh không đủ điểm xét tuyển đại học
32 TDL016979 Văn Minh Túc Thiếu giấy chứng nhận kết quả thi (xét nguyện vọng 1)
33 BKA000038 Nguyễn Tất An Không đủ điểm xét tuyển
Trường ĐHĐL

Các tin khác